CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

HDGHOSE
HDG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔHOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HDG nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HDG là 8.255T VND. EPS TTM của công ty là 5711.16 VND, tỷ suất cổ tức là 2.47% và P/E là 5.99.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu