CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ ITC

ITC HOSE
ITC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Phát triển Bất động sản
Công ty TNHH ITC là một công ty đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Công ty hoạt động thông qua 4 lĩnh vực: FMCG; Khách sạn; Bìa carton, Giấy & Bao bì, và Nông nghiệp. Lĩnh vực FMCG bao gồm Thuốc lá, như thuốc lá và xì gà, các sản phẩm Khác, ví dụ như kinh doanh các nhãn hiệu thực phẩm đóng gói sẵn (Thực phẩm thường ngày, Đồ ăn nhẹ và Đồ ăn chính, Nước ngọt và Đồ uống có ga, và Bánh ngọt); Trang phục; Sản phẩm Giáo dục và Văn phòng phẩm; Sản phẩm Chăm sóc cá nhân; Diêm an toàn, và Nhang trầm nụ. Lĩnh vực Khách sạn bao gồm Quản lý khách sạn. Lĩnh vực Bìa Carton, Giấy & Bao bì bao gồm giấy carton; giấy, bao gồm giấy chuyên dụng và bao bì, bao gồm phim cuộn mềm. Lĩnh vực Nông nghiệp bao gồm các mặt hàng Nông sản, như đậu nành, gia vị, cà phê và nguyên liệu thuốc lá. Các thương hiệu của hãng bao gồm Aashirvaad, Sunfeast Dark Fantasy, Bingo!, Yumitos, YiPPee!, Candyman, GumOn, Classmate, Fiama Di Wills, Vivel, Superia, Engage, Wills Lifestyle, John Players, Mangaldeep và Aim.