NH TMCP HANG HAI VIET NAM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MSB nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NH TMCP HANG HAI VIET NAM

Doanh thu của NH TMCP HANG HAI VIET NAM trong năm ngoái lên tới 10.69T VND, phần lớn trong số đó — 35.94T VND — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Banking and Finance, năm trước mang lại 19.00T VND. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Vietnam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NH TMCP HANG HAI VIET NAM 22.89T VND, và năm trước đó — 18.93T VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia