CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

RALHOSE
RAL
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNGHOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

RAL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của RAL là 1.847T VND. EPS TTM của công ty là 30959.47 VND, tỷ suất cổ tức là 6.64% và P/E là 2.60.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu