TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

SAB HOSE
SAB
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SAB nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SAB là 120.882T VND. EPS TTM của công ty là 6934.98 VND, tỷ suất cổ tức là 1.86% và P/E là 27.18. Ngày thu nhập tiếp theo của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN là 30 Tháng 11, ước tính là 773.34 VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu