CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

SAMHOSE
SAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGSHOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SAM nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SAM là 2.356T VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu