CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

TMS HOSE
TMS
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX HOSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TMS báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TMS là 8.175T. EPS TTM của công ty là 5018.57, lợi tức cổ tức là 0.49%, và P/E là 17.40.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền