TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN

VIC HOSE
VIC
TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN HOSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VIC báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của VIC là 359.963T. Ngày thu nhập tiếp theo TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN là 3 Tháng 2, ước tính là 572.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền