Huobi Token

HTUSD FTX
HTUSD
Huobi Token FTX
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

Huobi Token Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Huobi Token được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Huobi Token trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaHT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Vol in USD, 24h
Vol chg %, 24h
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
HTUSDTHuobi Token / Tether USDHUOBI4.4026−1.12%3.404M49.74%4.45804.3210198.636K
Bán Mạnh
HTBTCHuobi Token / BitcoinHUOBI0.00022925−1.55%267.924K−17.17%0.000233400.0002277417.818K
Bán
HTUSDHuobi Token / USDFTX4.41050.92%125.012K180.89%4.52704.3420123.517K
Bán
HTETHHuobi Token / EthereumHUOBI0.00330537−1.56%112.332K86.73%0.003366660.003290428.426K
Mua
HTUSDCHuobi Token / USD CoinHUOBI4.3992−1.29%48.286K239.48%4.44894.33344.01K
Bán Mạnh
HTUSDTHuobi Token / TetherKUCOIN4.40300.63%36.059K133.25%4.52264.34818.128K
Bán
HTUSDTHUOBI TOKEN / TETHERCOINEX4.40781.06%5.139K−6.76%4.52144.3314934
Bán
HTBTCHUOBI TOKEN / BITCOINCOINEX0.00022976−0.85%4.715K−2.79%0.000238840.00022762846
Bán
HTUSDTHuobi Token / Tether OmniHITBTC4.447380.32%166−76.76%4.530294.3866837
Bán
HTUSDTHuobi Token / Tether USDPOLONIEX4.425−1.34%9178.88%4.4494.37521
Bán Mạnh
HTBTCHuobi Token / BitcoinHITBTC0.00022985−1.68%39703.34%0.000236520.000229859
Bán
HTUSDTHUOBI TOKEN / TETHERWOONETWORK4.41200.97%4.53074.335643.222K
Bán
HTHUSDHuobi Token / HUSDHUOBI4.4313−1.18%4.47634.37471.75K
Bán Mạnh