Internet Computer / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Internet Computer / Bitcoin

Các thị trường nơi mà Internet Computer / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Internet Computer / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaICPBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
ICPBTCICP / BitcoinBINANCE0.0001229+1.74%137.489K+12.89%0.00012350.00012045.362K
Mua
ICPBTCInternet Computer / BitcoinCOINBASE0.0001232+1.99%20.89K+48.24%0.00012320.00012061.894K
Mua
ICPBTCICP / BitcoinBITFINEX0.00012285+1.67%16.908K+26.87%0.000123180.000120301.431K
Mua
ICPBTCINTERNET COMPUTER / BITCOINCOINEX0.00012198+1.69%4.35K−0.03%0.000123850.00011899187
Mua
ICPBTCInternet Computer / BitcoinKUCOIN0.0001223+1.41%3.195K−40.02%0.00012340.0001209408
Mua
ICPBTCInternet Computer / BitcoinHITBTC0.0001222+3.21%812+1247.66%0.00012220.00012227
Mua