ACE HARDWARE INDONESIA TBK
ACES IDX

ACES
ACE HARDWARE INDONESIA TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ACES financial statements

Tóm tắt tài chính của ACE HARDWARE INDONESIA TBK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ACES là 22.428T. EPS TTM của công ty là 37.99, lợi tức cổ tức là 2.45%, và P/E là 34.22. Ngày thu nhập tiếp theo ACE HARDWARE INDONESIA TBK là 2 Tháng 11, ước tính là 11.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền