GLOBAL MEDIACOM TBK
BMTR IDX

BMTR
GLOBAL MEDIACOM TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BMTR financial statements

Tóm tắt tài chính của GLOBAL MEDIACOM TBK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BMTR là 4.35T. EPS TTM của công ty là 57.87, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 4.60.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền