CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK

CPIN IDX
CPIN
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính CPIN

Tóm tắt tài chính của CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CPIN là 106.587T IDR. Ngày thu nhập tiếp theo của CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK là 1 Tháng 4, ước tính là 63.30 IDR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền