PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INDF nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK

Doanh thu của PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK trong năm ngoái lên tới 110.83T IDR, phần lớn trong số đó — 64.93T IDR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Consumer Branded Product, năm trước mang lại 56.64T IDR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Indonesia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 85.18T IDR, và năm trước đó — 77.00T IDR.

Theo nguồn
Theo quốc gia