SKY ENERGY INDONESIA TBK

JSKY IDX
JSKY
SKY ENERGY INDONESIA TBK IDX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính JSKY

Tóm tắt tài chính của SKY ENERGY INDONESIA TBK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của JSKY là 262.254B IDR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu