PANIN SEKURITAS TBK

PANS IDX
PANS
PANIN SEKURITAS TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính PANS

Vị thế tài chính hiện tại của PANIN SEKURITAS TBK

Tổng tài sản của PANS trong Q3 21 là 2.73T IDR, tăng 16.88% so với kỳ trướcQ2 21. Và tổng nợ phải trả tăng 45.67% trong Q3 21 tới 1.33T IDR.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu