PANIN SEKURITAS TBK

PANS IDX
PANS
PANIN SEKURITAS TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PANS báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của PANIN SEKURITAS TBK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PANS là 918.236B. EPS TTM của công ty là 356.99, lợi tức cổ tức là 7.78%, và P/E là 3.60.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền