BUKIT ASAM TBK

PTBA IDX
PTBA
BUKIT ASAM TBK IDX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PTBA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BUKIT ASAM TBK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PTBA là 47.902T IDR. EPS TTM của công ty là 1080.17 IDR, tỷ suất cổ tức là 16.51% và P/E là 3.83. Ngày thu nhập tiếp theo của BUKIT ASAM TBK là 19 Tháng 10, ước tính là 207.53 IDR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu