INDUSTRI JAMU & FARMASI SIDO MUNCUL

SIDOIDX
SIDO
INDUSTRI JAMU & FARMASI SIDO MUNCULIDX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SIDO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của INDUSTRI JAMU & FARMASI SIDO MUNCUL với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SIDO là 23.071T IDR. EPS TTM của công ty là 37.20 IDR, tỷ suất cổ tức là 4.67% và P/E là 20.84. Ngày thu nhập tiếp theo của INDUSTRI JAMU & FARMASI SIDO MUNCUL là 6 Tháng 2, ước tính là 14.67 IDR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu