UNITED TRACTORS

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

UNTR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của UNITED TRACTORS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của UNTR là 103.231T IDR. EPS TTM của công ty là 5696.07 IDR, tỷ suất cổ tức là 25.30% và P/E là 4.88. Ngày thu nhập tiếp theo của UNITED TRACTORS là 26 Tháng 4, ước tính là 669.18 IDR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬