Chỉ số Nikkei 225

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Các thành phần NKY

Cổ phiếu là một phần của chỉ số

Các thành phần NIKKEI 225 có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây. Sắp xếp các thành phần cổ phiếu NKY theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán.

Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1332NISSUI CORPORATION
732.4 JPY−0.65%623.6K234.052B JPY9.9273.84 JPY40.79%2.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1605INPEX CORPORATION
2257.5 JPY−2.82%5.753M3.024T JPY5.90382.32 JPY52.12%3.04%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
1721COMSYS HOLDINGS CORP
3113 JPY−0.73%118K373.785B JPY19.04163.53 JPY−22.12%3.11%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
1801TAISEI CORP
5279 JPY−0.73%204.8K954.343B JPY26.60198.43 JPY−45.37%2.43%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
1802OBAYASHI CORP
1318.0 JPY−1.35%797.3K975.458B JPY12.95101.80 JPY91.48%3.09%Khách hàng Lâu năm
Bán
1803SHIMIZU CORP
1037.0 JPY−1.00%573.3K733.778B JPY11.9886.57 JPY31.67%1.99%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
1808HASEKO CORPORATION
1908.5 JPY−0.31%426.1K539.683B JPY8.57222.73 JPY15.14%4.07%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
1812KAJIMA CORP
2429.5 JPY−1.66%635.8K1.218T JPY10.65228.16 JPY11.80%2.79%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
1925DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
4014 JPY−0.45%443.9K2.696T JPY7.96504.14 JPY48.03%3.13%Khách hàng Lâu năm
Mua
1928SEKISUI HOUSE
2972.0 JPY−1.26%737.3K1.978T JPY11.36261.58 JPY−5.02%3.86%Tài chính
Mua
1963JGC HOLDINGS CORPORATION
2094.0 JPY−1.69%516.5K531.622B JPY18.18115.18 JPY−9.49%1.81%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
2002NISSHIN SEIFUN GROUP INC
1903.5 JPY0.05%242.4K580.965B JPY−26.73 JPY−143.49%2.05%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
2269MEIJI HOLDINGS CO LTD
3697 JPY−0.67%284.2K1.09T JPY15.92232.23 JPY−27.02%2.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2282NH FOODS LTD
4451 JPY−1.15%93.8K465.469B JPY22.13201.14 JPY−57.41%2.42%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2413M3 INC
2707.5 JPY0.63%1.047M1.86T JPY37.3072.59 JPY−18.09%0.69%Dịch vụ Công nghệ
Mua
2432DENA CO LTD
1495.0 JPY−0.20%115K168.402B JPY26.6456.13 JPY−71.35%1.31%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
2501SAPPORO HOLDINGS LIMITED
4712 JPY−0.61%177.9K370.172B JPY501.819.39 JPY0.88%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán Mạnh
2502ASAHI GROUP HLDGS
5603 JPY−0.30%476.1K2.907T JPY17.71316.42 JPY22.23%1.99%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2503KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2089.5 JPY−1.53%1.433M1.742T JPY19.40107.71 JPY−1.96%3.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2531TAKARA HOLDINGS INC
1201.0 JPY−2.08%207.7K242.287B JPY11.34105.87 JPY1.30%3.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
2768SOJITZ CORPORATION
3278 JPY−2.09%684.5K738.72B JPY8.55383.19 JPY−19.81%3.79%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
2801KIKKOMAN CORP
7794 JPY−0.47%158.1K1.547T JPY35.34220.54 JPY7.17%0.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2802AJINOMOTO CO INC
5724 JPY−0.76%390.7K3.011T JPY32.55175.87 JPY17.09%1.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2871NICHIREI CORP
3281 JPY−1.74%149K450.383B JPY18.94173.20 JPY−1.96%1.51%Công nghiệp Chế biến
Mua
2914JAPAN TOBACCO INC
3446 JPY−0.61%3.364M6.091T JPY13.14262.27 JPY23.39%6.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
3086J FRONT RETAILING CO LTD
1531.5 JPY−1.00%615.3K415.319B JPY27.4055.89 JPY9.65%2.02%Bán Lẻ
Mua
3099ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD
1722.0 JPY1.92%1.744M661.104B JPY19.6587.63 JPY25.58%0.81%Bán Lẻ
Mua
3289TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION
914.8 JPY−2.51%2.341M694.501B JPY11.0582.82 JPY20.49%2.43%Tài chính
Sức mua mạnh
3382SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
5902 JPY−1.04%664.9K5.301T JPY20.20292.24 JPY10.86%2.00%Bán Lẻ
Mua
3401TEIJIN LTD
1473.0 JPY−1.17%231.7K293.997B JPY−120.20 JPY−216.52%2.61%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
3402TORAY INDUSTRIES INC
781.9 JPY−0.74%1.487M1.279T JPY26.7729.20 JPY−50.19%2.25%Công nghiệp Chế biến
Mua
3405KURARAY CO
1780.5 JPY−1.03%918.8K592.575B JPY11.50154.83 JPY6.43%2.71%Công nghiệp Chế biến
Mua
3407ASAHI KASEI CORP
942.8 JPY−1.16%2.339M1.361T JPY−80.50 JPY−176.87%3.67%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
3436SUMCO CORPORATION
1959.0 JPY0.72%1.214M682.826B JPY7.75252.83 JPY50.75%4.46%Sản xuất Chế tạo
Mua
3659NEXON CO LTD
2676.5 JPY2.10%609.5K2.26T JPY20.56130.21 JPY−6.14%0.38%Dịch vụ Công nghệ
Mua
3861OJI HOLDINGS CORP
629.5 JPY−2.82%2.438M648.025B JPY12.2951.23 JPY−43.71%2.45%Công nghiệp Chế biến
Mua
3863NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD
1352 JPY−3.77%349.7K162.325B JPY−410.94 JPY−487.73%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
4004RESONAC HOLDINGS CORPORATION
2514.5 JPY2.82%1.244M446.808B JPY−114.57 JPY−161.70%2.63%Công nghiệp Chế biến
Mua
4005SUMITOMO CHEMICAL COMPANY
408.6 JPY−0.61%3.284M683.84B JPY−58.80 JPY−148.94%4.31%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
4021NISSAN CHEMICAL CORPORATION
6364 JPY−0.25%178.5K890.942B JPY22.68280.62 JPY−9.10%2.56%Công nghệ Điện tử
Mua
4042TOSOH CORP
1910.5 JPY−1.06%328K633.555B JPY17.32110.31 JPY−69.37%4.02%Công nghiệp Chế biến
Mua
4043TOKUYAMA CORP
2358.0 JPY−1.34%98.2K175.456B JPY18.47127.67 JPY−66.64%2.87%Công nghiệp Chế biến
Mua
4061DENKA COMPANY LIMITED
2716.0 JPY−1.61%274.9K246.624B JPY21.84124.39 JPY−55.66%3.50%Công nghiệp Chế biến
Mua
4063SHIN-ETSU CHEMICAL CO
4327 JPY0.19%2.181M8.999T JPY12.94334.28 JPY17.81%2.24%Công nghiệp Chế biến
Mua
4151KYOWA KIRIN CO LTD
2595.0 JPY−1.76%547.4K1.437T JPY34.7074.78 JPY−35.47%2.02%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4183MITSUI CHEMICALS INC
3890 JPY−1.14%182.5K768.736B JPY11.56336.58 JPY−31.52%2.99%Công nghiệp Chế biến
Mua
4188MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP
947.6 JPY−1.01%2.067M1.385T JPY15.4561.32 JPY−45.58%3.08%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
4208UBE CORPORATION
2539.0 JPY−2.16%382.7K262.089B JPY−93.72 JPY−135.98%3.54%Công nghiệp Chế biến
Mua
4324DENTSU GROUP INC
4400 JPY−0.34%349.3K1.102T JPY35.87122.67 JPY−70.45%3.67%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
4452KAO CORP
5527 JPY−1.13%437K2.607T JPY40.38136.87 JPY−32.46%2.66%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
4502TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
4641 JPY−0.66%1.926M7.566T JPY24.20191.75 JPY52.17%3.74%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4503ASTELLAS PHARMA
2079.0 JPY−0.50%1.826M3.9T JPY35.3858.76 JPY−8.11%2.77%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4506SUMITOMO PHARMA CO LTD
537.9 JPY−0.50%719K214.936B JPY−363.67 JPY−274.67%3.88%Công nghệ Sức khỏe
Bán
4507SHIONOGI & CO
6689 JPY0.00%507.5K2.007T JPY10.26652.05 JPY68.55%2.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4519CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
4630 JPY0.28%1.786M7.319T JPY23.30198.72 JPY−15.96%1.80%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4523EISAI CO
8281 JPY−0.48%533.6K2.426T JPY48.60170.40 JPY49.45%1.89%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4543TERUMO CORP
3959 JPY0.79%985K3.022T JPY33.08119.68 JPY8.70%0.99%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4568DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED
4126 JPY−1.50%1.538M7.947T JPY53.7276.80 JPY191.32%0.72%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4578OTSUKA HLDGS CO LTD
5331 JPY−0.09%368.8K2.94T JPY17.34307.45 JPY60.98%1.84%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4631DIC CORPORATION
2440.0 JPY−0.87%127.8K235.125B JPY54.7744.55 JPY54.64%4.03%Công nghiệp Chế biến
Mua
4661ORIENTAL LAND CO
4940 JPY0.71%1.251M8.224T JPY85.8357.56 JPY265.55%0.16%Dịch vụ Khách hàng
Mua
4689Z HOLDINGS CORPORATION
417.5 JPY2.33%9.763M3.108T JPY16.4425.40 JPY153.87%1.36%Dịch vụ Công nghệ
Mua
4704TREND MICRO INC
5670 JPY−0.02%188.4K803.304B JPY29.53191.99 JPY−27.18%2.63%Dịch vụ Công nghệ
Bán
4751CYBER AGENT
806.8 JPY3.08%4.514M407.551B JPY61.9013.03 JPY−76.17%1.74%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
4755RAKUTEN GROUP INC
612.7 JPY0.46%14.749M1.292T JPY−207.65 JPY−34.18%0.75%Bán Lẻ
Theo dõi
4901FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
8680 JPY0.32%387.5K3.534T JPY15.00578.85 JPY19.00%1.48%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
4902KONICA MINOLTA INC
485.9 JPY−0.27%936.9K241.77B JPY−202.48 JPY−178.94%5.11%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
4911SHISEIDO COMPANY LIMITED
5255 JPY−0.23%629.9K2.144T JPY70.7274.30 JPY−60.90%1.96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
5019IDEMITSU KOSAN CO.LTD
3417 JPY−3.58%547.7K1.059T JPY8.41406.50 JPY−67.38%3.37%Năng lượng Mỏ
Mua
5020ENEOS HOLDINGS INC
584.0 JPY−3.74%12.026M1.776T JPY−10.62 JPY−105.16%3.56%Năng lượng Mỏ
Mua
5101YOKOHAMA RUBBER CO
3100 JPY0.94%395.7K500.799B JPY9.91312.92 JPY−3.10%2.15%Khách hàng Lâu năm
Mua
5108BRIDGESTONE CORP
5868 JPY−0.93%620.4K4.17T JPY10.99533.99 JPY225.60%3.18%Khách hàng Lâu năm
Mua
5201AGC INC
5256 JPY−0.57%258.2K1.175T JPY−150.36 JPY−125.48%3.97%Khách hàng Lâu năm
Mua
5202NIPPON SHEET GLASS CO
808 JPY−0.74%621.1K74.4B JPY−365.78 JPY−104141.84%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
5214NIPPON ELECTRIC GLASS
2786.5 JPY0.29%231.9K258.848B JPY−128.54 JPY−131.12%4.31%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
5232SUMITOMO OSAKA CEMENT CO
3661 JPY−0.52%73.3K129.671B JPY219.5916.67 JPY−89.28%3.17%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
5233TAIHEIYO CEMENT CORP
2654.5 JPY−0.39%343.7K317.628B JPY−278.68 JPY−247.42%2.57%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
5301TOKAI CARBON CO
1176.0 JPY−0.55%571.3K252.406B JPY8.63136.35 JPY47.92%2.79%Sản xuất Chế tạo
Mua
5332TOTO LTD
3849 JPY1.74%280.7K660.28B JPY19.14201.08 JPY−18.14%2.57%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
5333NGK INSULATORS
1998.0 JPY0.65%292.5K618.376B JPY12.62158.32 JPY−31.90%3.27%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
5401NIPPON STEEL CORPORATION
3510 JPY−3.57%5.488M3.385T JPY5.68618.32 JPY−12.42%4.90%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
5406KOBE STEEL
1949.0 JPY−3.73%10.597M810.73B JPY10.00194.93 JPY19.44%1.95%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
5411JFE HOLDINGS INC
2195.0 JPY−2.51%3.444M1.385T JPY9.22238.07 JPY−55.75%3.47%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
5541PACIFIC METALS CO
1412 JPY−0.56%209.1K28.084B JPY−506.35 JPY−173.05%10.76%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
5631JAPAN STEEL WORKS
2782.5 JPY−0.30%101.2K210.338B JPY14.72189.01 JPY21.64%2.03%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
5706MITSUI MINING & SMELTING CO
3797 JPY−0.84%213.5K226.034B JPY−186.60 JPY−119.36%3.54%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
5711MITSUBISHI MATERIALS CORP
2440.5 JPY−1.33%415.5K334.65B JPY285.198.56 JPY−97.86%1.95%Sản xuất Chế tạo
Mua
5713SUMITOMO METAL MINING CO
4388 JPY−1.04%598K1.243T JPY11.50381.63 JPY−66.65%4.53%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
5714DOWA HOLDINGS
4674 JPY−1.77%49.4K290.254B JPY14.03333.19 JPY−55.07%2.67%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
5801FURUKAWA ELECTRIC CO
2400.0 JPY−2.72%382.4K177.897B JPY16.16148.49 JPY−10.01%3.17%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
5802SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
1793.5 JPY−2.23%860.5K1.438T JPY14.83120.90 JPY0.97%2.71%Sản xuất Chế tạo
Mua
5803FUJIKURA
1205.5 JPY−1.31%608.1K345.728B JPY7.60158.61 JPY7.20%2.39%Sản xuất Chế tạo
Mua
5831SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC.
1231.0 JPY−1.36%516.8K694.046B JPY12.8395.96 JPY34.05%1.19%Tài chính
Theo dõi
6098RECRUIT HOLDINGS CO LTD
4628 JPY0.76%2.567M7.468T JPY26.23176.44 JPY−5.02%0.47%Dịch vụ Công nghệ
Mua
6103OKUMA CORPORATION
6524 JPY−2.04%109.2K217.898B JPY10.43625.55 JPY37.02%2.61%Sản xuất Chế tạo
Mua
6113AMADA CO LTD
1501.0 JPY−0.60%482.9K534.529B JPY13.85108.39 JPY28.03%3.12%Sản xuất Chế tạo
Mua
6178JAPAN POST HLDGS CO LTD
1199.0 JPY−1.80%7.415M4.347T JPY13.9685.87 JPY−30.81%3.98%Tài chính
Mua
6273SMC CORP
67140 JPY0.60%56.5K4.414T JPY21.673098.38 JPY−8.40%1.35%Sản xuất Chế tạo
Mua
6301KOMATSU
4061 JPY−2.78%1.83M4.023T JPY10.93371.49 JPY32.83%3.27%Sản xuất Chế tạo
Mua
6302SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES
3790 JPY−2.24%115.3K472.862B JPY25.87146.52 JPY−41.29%3.89%Sản xuất Chế tạo
Mua