JASMY / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch JASMY / TetherUS

Các thị trường nơi mà JASMY / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử JASMY / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaJASMYUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
JASMYUSDTJASMYCOIN/TETHERUSBITRUE0.005699+8.26%8.495M−3.18%0.0057910.0052571.081B
Mua
JASMYUSDTJASMY / TetherUSBINANCE0.005678+6.51%4.769M−2.24%0.0057910.005320429.858M
Mua
JASMYUSDTJasmyCoin/TetherGATEIO0.005676+6.51%1.212M−5.48%0.0057900.005320111.823M
Mua
JASMYUSDTJasmyCoin / TetherKUCOIN0.005643+5.83%665.743K−25.11%0.0057890.00532161.725M
Mua
JASMYUSDTJasmy / USDTMEXC0.005682+6.62%212.205K−18.09%0.0057710.00532218.376M
Mua
JASMYUSDTJASMY / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.005698+6.84%128.171K−11.65%0.0057730.00532010.28M
Mua
JASMYUSDTJASMYUSDT SPOTBYBIT0.005739+7.59%104.761K−11.24%0.0058320.00520011.816M
Sức mua mạnh
JASMYUSDTJASMYUSDT SPOTBITGET0.005701+7.00%77.594K+31.70%0.0057900.0053215.748M
Mua
JASMYUSDTJasmyCoin / Tether USWHITEBIT0.005690+6.75%65.35K+16.88%0.0057830.0053206.495M
Mua
JASMYUSDTJasmyCoin / TetherCOINBASE0.00568+6.37%17.139K+197.41%0.005760.005352.254M
Sức mua mạnh
JASMYUSDTJasmy / TetherBITTREX0.00565000+6.60%16.892K+270.80%0.005650000.004380002.295M
Sức mua mạnh
JASMYUSDTJASMYCOIN / TETHERCOINEX0.00572850+7.74%14.007K+20.26%0.005768600.00531236923.522K
Sức mua mạnh
JASMYUSDTJasmyCoin / Tether OmniHITBTC0.005678+5.76%13.407K+98.37%0.0057690.0053692.094M
Mua
JASMYUSDTJasmyCoin / Tether USD (0x38b6e...67c29)UNISWAP3ETH0.0053633500−2.18%0.00536335000.005363350010K
Theo dõi