JAPANESE YEN / INDIAN RUPEE
JPYINR IDC

JPYINR
JAPANESE YEN / INDIAN RUPEE IDC
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay

JPYINR Biểu đồ Ngoại hối