JAPANESE YEN / TURKISH LIRA
JPYTRY IDC

JPYTRY
JAPANESE YEN / TURKISH LIRA IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

JPYTRY Biểu đồ Ngoại hối