Yên / Đô la Mỹ

JPYUSDIDC
JPYUSD
Yên / Đô la MỹIDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Ý tưởng giao dịch JPYUSD