SOUTH KOREAN WON / U.S. DOLLAR
KRWUSD IDC

KRWUSD
SOUTH KOREAN WON / U.S. DOLLAR IDC
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay

KRWUSD Biểu đồ Ngoại hối