REDCAPTOUR
038390 KRX

038390
REDCAPTOUR KRX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

038390 financial statements

Tóm tắt tài chính của REDCAPTOUR với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 038390 là 220.26B. EPS TTM của công ty là 1708.90, lợi tức cổ tức là 2.98%, và P/E là 16.27.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền