JW HOLDINGS

096760 KRX
096760
JW HOLDINGS KRX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

096760 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của JW HOLDINGS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 096760 là 251.776B. EPS TTM của công ty là 303.84, lợi tức cổ tức là 2.32%, và P/E là 12.41.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền