HONDA MOTOR CO LTD HONDA MOTOR ADR REPRESENTING 1 ORD SHS
0J5T LSE

0J5T
HONDA MOTOR CO LTD HONDA MOTOR ADR REPRESENTING 1 ORD SHS LSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của HONDA MOTOR CO LTD HONDA MOTOR ADR REPRESENTING 1 ORD SHS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0J5T là 40.733B. EPS TTM của công ty là 2.62, lợi tức cổ tức là 2.58%, và P/E là 8.99. Ngày thu nhập tiếp theo HONDA MOTOR CO LTD HONDA MOTOR ADR REPRESENTING 1 ORD SHS là 2 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền