IQVIA HOLDINGS INC IQVIA HOLDINGS ORD SHS
0JDM LSE

0JDM
IQVIA HOLDINGS INC IQVIA HOLDINGS ORD SHS LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0JDM financial statements

Tóm tắt tài chính của IQVIA HOLDINGS INC IQVIA HOLDINGS ORD SHS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0JDM là 36.556B. EPS TTM của công ty là 2.29, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 81.41. Ngày thu nhập tiếp theo IQVIA HOLDINGS INC IQVIA HOLDINGS ORD SHS là 27 Tháng 10, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền