IQVIA HOLDINGS INC IQVIA HOLDINGS ORD SHS

0JDM LSE
0JDM
IQVIA HOLDINGS INC IQVIA HOLDINGS ORD SHS LSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 0JDM

Tóm tắt tài chính của IQVIA HOLDINGS INC IQVIA HOLDINGS ORD SHS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 0JDM là 38.232B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của IQVIA HOLDINGS INC IQVIA HOLDINGS ORD SHS là 26 Tháng 7, ước tính là 2.39 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu