BOMBARDIER INC BOMBARDIER ORD SHS CLASS B

0QZP LSE
0QZP
BOMBARDIER INC BOMBARDIER ORD SHS CLASS B LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0QZP báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của BOMBARDIER INC BOMBARDIER ORD SHS CLASS B với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0QZP là 3.051B. EPS TTM của công ty là 1.48, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 0.83. Ngày thu nhập tiếp theo BOMBARDIER INC BOMBARDIER ORD SHS CLASS B là 28 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền