ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25

AZN LSE
AZN
ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25 LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AZN báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AZN là 136.246B. EPS TTM của công ty là 2.13, lợi tức cổ tức là 2.30%, và P/E là 41.53. Ngày thu nhập tiếp theo ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25 là 12 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền