EUROPA OIL & GAS (HOLDINGS) PLC ORD 1P
EOG LSE

EOG
EUROPA OIL & GAS (HOLDINGS) PLC ORD 1P LSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của EUROPA OIL & GAS (HOLDINGS) PLC ORD 1P với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của EOG là 7.222M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền