FBD HOLDINGS PLC ORD EUR0.60 (CDI)
FBH LSE

FBH
FBD HOLDINGS PLC ORD EUR0.60 (CDI) LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của FBD HOLDINGS PLC ORD EUR0.60 (CDI) với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FBH là 239.697M. EPS TTM của công ty là 0.78, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 8.78.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền