GULF KEYSTONE PETROLEUM LTD COM SHS USD1.00 (DI)
GKP LSE

GKP
GULF KEYSTONE PETROLEUM LTD COM SHS USD1.00 (DI) LSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của GULF KEYSTONE PETROLEUM LTD COM SHS USD1.00 (DI) với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GKP là 373.527M. Ngày thu nhập tiếp theo GULF KEYSTONE PETROLEUM LTD COM SHS USD1.00 (DI) là September 22, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền