HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATED COM STK USD1
HON LSE

HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATED COM STK USD1 LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HON financial statements

Tóm tắt tài chính của HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATED COM STK USD1 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của HON là 107.927B. EPS TTM của công ty là 5.16, lợi tức cổ tức là 1.73%, và P/E là 22.70. Ngày thu nhập tiếp theo HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATED COM STK USD1 là 15 Tháng 10, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền