LXI REIT PLC ORD GBP0.01

LXILSE
LXI
LXI REIT PLC ORD GBP0.01LSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

LXI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của LXI REIT PLC ORD GBP0.01 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của LXI là 1.996B GBP. EPS TTM của công ty là 0.09 GBP, tỷ suất cổ tức là 5.41% và P/E là 12.54.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu