NORTHERN 3 VCT PLC ORD 5P NTN

NTN LSE
NTN
NORTHERN 3 VCT PLC ORD 5P LSE
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức

NTN Biểu đồ

Giao dịch NTN với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản