PETS AT HOME GROUP PLC ORD 1P
PETS LSE

PETS
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 1P LSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của PETS AT HOME GROUP PLC ORD 1P với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PETS là 2.308B. EPS TTM của công ty là 0.20, lợi tức cổ tức là 1.71%, và P/E là 23.86. Ngày thu nhập tiếp theo PETS AT HOME GROUP PLC ORD 1P là 23 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền