PETROPAVLOVSK PLC ORD 1P

POG LSE
POG
PETROPAVLOVSK PLC ORD 1P LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

POG báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của PETROPAVLOVSK PLC ORD 1P với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của POG là 949.745M. EPS TTM của công ty là 0.00, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 72.72. Ngày thu nhập tiếp theo PETROPAVLOVSK PLC ORD 1P là 27 Tháng 4, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền