SOURCEBIO INTERNATIONAL PLC ORD GBP0.0015

SBI LSE
SBI
SOURCEBIO INTERNATIONAL PLC ORD GBP0.0015 LSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính SBI

Tóm tắt tài chính của SOURCEBIO INTERNATIONAL PLC ORD GBP0.0015 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SBI là 92.729M GBP.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu