SMITHS NEWS PLC ORD 5P

SNWS LSE
SNWS
SMITHS NEWS PLC ORD 5P LSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SNWS fundamentals

Tóm tắt tài chính của SMITHS NEWS PLC ORD 5P với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SNWS là 82.521M GBP. EPS TTM của công ty là 0.10 GBP, tỷ suất cổ tức là 7.40% và P/E là 3.47.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu