SOMERO ENTERPRISE INC. COM STK USD0.001 (DI)

SOM LSE
SOM
SOMERO ENTERPRISE INC. COM STK USD0.001 (DI) LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SOM báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của SOMERO ENTERPRISE INC. COM STK USD0.001 (DI) với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SOM là 26.909B. EPS TTM của công ty là 41.17, lợi tức cổ tức là 3.43%, và P/E là 11.80.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền