TRAVIS PERKINS PLC ORD 1205105

TPK LSE
TPK
TRAVIS PERKINS PLC ORD 1205105 LSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TPK fundamentals

Tóm tắt tài chính của TRAVIS PERKINS PLC ORD 1205105 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TPK là 2.008B GBP. EPS TTM của công ty là 1.24 GBP, tỷ suất cổ tức là 3.97% và P/E là 8.05.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu