ZENITH ENERGY LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ZEN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ZENITH ENERGY LTD NPV

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Tunisia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ZENITH ENERGY LTD NPV 3.43M GBP, và năm trước đó — 31.86k GBP.

Theo nguồn
Theo quốc gia