PARADOX INTERACTIVE AB (PUBL) PARADOX INTERACTIVE ORD SHS
0GDU LSIN

0GDU
PARADOX INTERACTIVE AB (PUBL) PARADOX INTERACTIVE ORD SHS LSIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0GDU financial statements

Tóm tắt tài chính của PARADOX INTERACTIVE AB (PUBL) PARADOX INTERACTIVE ORD SHS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0GDU là 1.278B. EPS TTM của công ty là 0.30, lợi tức cổ tức là 0.71%, và P/E là 39.24. Ngày thu nhập tiếp theo PARADOX INTERACTIVE AB (PUBL) PARADOX INTERACTIVE ORD SHS là 16 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền