ALLIANZ SE ALLIANZ ORD SHS

0M6S LSIN
0M6S
ALLIANZ SE ALLIANZ ORD SHS LSIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0M6S financial statements

Tóm tắt tài chính của ALLIANZ SE ALLIANZ ORD SHS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0M6S là 67.362B. EPS TTM của công ty là 18.07, lợi tức cổ tức là 5.03%, và P/E là 9.16. Ngày thu nhập tiếp theo ALLIANZ SE ALLIANZ ORD SHS là 10 Tháng 11, ước tính là 3.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền