UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA UNIPOLSAI ORD SHS

0Q8M LSIN
0Q8M
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA UNIPOLSAI ORD SHS LSIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0Q8M financial statements

Tóm tắt tài chính của UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA UNIPOLSAI ORD SHS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0Q8M là 5.865B. EPS TTM của công ty là 0.24, lợi tức cổ tức là 7.83%, và P/E là 8.51.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền