SWISS RE AG SWISS RE ORD SHS
0QL6 LSIN

0QL6
SWISS RE AG SWISS RE ORD SHS LSIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0QL6 financial statements

Tóm tắt tài chính của SWISS RE AG SWISS RE ORD SHS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0QL6 là 17.629B. EPS TTM của công ty là 3.21, lợi tức cổ tức là 7.55%, và P/E là 19.94.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền